Cesbit behaalt ISO certificering

05 Jul 2021 Door Rik Lempens

Met gepaste trots delen we mede onlangs succesvol NEN 7510 gecertificeerd te zijn door DNV – Business Assurance. Daarnaast hebben we ook onze ISO 9001 en ISO 27001 hercertificeringen behaald.

De essentie van de NEN 7510 norm is zorgen dat persoonlijke gezondheidsinformatie beschikbaar én ook veilig is. Deze normering vormt de specifieke norm voor informatieveiligheid binnen de gezondheidszorg en is grotendeels gebaseerd op de ISO 27001. Met deze certificering kunnen wij aantoonbaar maken dat we over de juiste informatiebeveiliging beschikken.

De ISO 27001 norm is dé internationale norm voor informatiebeveiliging. De norm helpt om inzicht te krijgen in de bedrijfsrisico’s en de passende maatregelen te treffen. Waardoor bedrijf kritische informatie optimaal beschikbaar, veilig en kwalitatief op orde is. De certificering borgt dat informatieveiligheid goed geregeld is door middel van uitgebreide en herhaaldelijke toetsing.

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteit en kunnen we beschouwen als de basisnorm. Deze norm bevat alle eisen die gesteld worden aan een gestandaardiseerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dat maakt kwaliteit meetbaar en controleerbaar. Kwaliteitsmanagement is gericht op het continu verbeteren van processen en het managen van organisatie-risico’s. Deze certificering borgt de continue verbetering van onze producten en diensten aan onze relaties.